lisbet bo

oplæg & kurser

Ydelser

Jeg skræddersyer jeres næste kursus – om job, uddannelse og handicap præcist efter jeres behov og ønsker!

Oplæg & Foredrag

Få inspirerende oplæg og foredrag med gode tips og information om de muligheder der er for støtte og kompensation til handicappede i forbindelse med job, uddannelse og handicap.  Jeg skræddersyer gerne jeres oplæg eller foredrag.

Kurser

Kurser i job, uddannelse og handicap – om den kompenserende beskæftigelseslovgivning for handicappede og anvendelsen af ressourcerne i praksis. Afholdes som eksklusivkurser med ekstra god plads i kursuslokalet.

Konsulentbistand

Jeg tilbyder konsulentbistand til handicaporganisationernes socialrådgivere, forsikringsselskaber, private aktører i beskæftigelsesindsatsen, og praktiserende læger med ved komplekse problemstillinger omkring job, uddannelse og handicap.

Om Lisbet Bo

Jeg har 25 års erfaring med området job, uddannelse og handicap, som sagsbehandler, projektleder og som Specialkonsulent i Beskæftigelsesministeriet.

Mine oplæg og kurser er målrettet mod

A-kasser & faglige organisationer

Handicaporganisationernes socialrådgivere, forsikringsselskaber, private aktører i beskæftigelsesindsatsen, praktiserende læger mv. Indholdet vil typisk være en grundig case-baseret gennemgang af de lovgivning, med fokus på muligheder for støtte og kompensation under uddannelse og beskæftigelse

Virksomheders ledelse & HR

Fokus vil typisk være forebyggelse af sygefravær og mulighederne for støtte til fastholdelse af medarbejdere med fysiske eller psykiske udfordringer

Medlemsorganisationer

For medlemmer med psykisk eller fysisk funktionsbegrænsning og pårørende. Tema: Muligheder for uddannelse, arbejdsliv og karriere, på trods af handicap. En gennemgang af de muligheder der er for støtte og kompensering under uddannelse – på vej i job og når man er i beskæftigelse

Jobcentre

Jobcentre og private aktører i beskæftigelsesindsatsen, der har empowerment i fokus, og som ønsker at tilbyde en gruppe ledige med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse et forløb, der styrker den enkelte ledige til at have mod på og magte at tage teten i sin jobsøgning, være i stand til selv at skaffe praktik mv.

Forsikringsselskaber

Fokus vil typisk være forebyggelse af sygefravær og mulighederne for støtte til fastholdelse af medarbejdere med fysiske eller psykiske udfordringer.

Socialrådgivere &

Praktiserende læger

Fokus vil typisk være forebyggelse af sygefravær og mulighederne for støtte til fastholdelse af medarbejdere med fysiske eller psykiske udfordringer. En gennemgang af de muligheder der er for støtte og kompensering under uddannelse – på vej i job og når man er i beskæftigelse.

Aktuelle kurser om job, uddannelse og handicap

Introkursus

Introkursus om den kompenserende beskæftigelseslovgivning – og anvendelsen af ordningerne i praksis. 

Få viden og praksistræning i, hvordan I kan anvende og kombinere de forskellige kompenserende ordninger og støtteordninger for mennesker med funktionsbegrænsning og/eller handicap.

Kursus for ledige med udfordringer

Målgruppen for vores tilbud er den store gruppe af de ledige borgere, der har problemer udover ledighed, såsom fysiske, psykiske eller sociale problemstillinger.

Kurset tilbydes organisationer, institutioner eller jobcentre med ønske om at støtte personer med funktionsnedsættelse til handlekraft. 

Konsulent

1/2 – dags introkursus
1/1 – dags introkursus
Få et specielt tilrettet kursus præcis efter jeres ønsker. Lad problemstillinger fra jeres egen praksis indgå i kurset.

Få et tilbud på oplæg, specielle kurser, temadage eller jeres næste workshop

Alle ledige skal med på jobbølgen. Bliv opdateret på de muligheder der er for støtte og kompensation til handicappede i forbindelse med job, uddannelse og handicap.

Det siger de om mig

Igennem en årrække har jeg haft fornøjelsen af, sammen med Lisbet Bo, at afholde kurser i forståelse og praktisk anvendelse af lovgivningen på beskæftigelsesområdet. Lisbet Bo vil jeg betegne som en kompetent, erfaren og levende underviser, som forstår at inddrage og berige sine kursister på en engageret og let forståelig måde.

Anne Edwards Krenchel, tidligere specialkonsulent i SJH under STAR

KONTAKT MIG

Jeg udarbejder gerne et tilbud på oplæg, specielle kurser, temadage eller jeres næste workshop. Skræddersyet til præcis jeres behov. Skriv til info@joboghandicap.dk