OM lisbet bo

min baggrund

Jeg har 25 års erfaring med området job, uddannelse og handicap, som sagsbehandler, projektleder og som Specialkonsulent i Beskæftigelsesministeriet, STAR (Specialfunktionen Job & Handicap) hvor jeg i en lang årrække har vejledt, rådgivet og undervist bl.a. kommunale sagsbehandlere i jobcentrene omkring ”Job & Handicap”, beskæftigelse på trods af udfordringer. Jeg har i en årrække været central og ansvarlig for SJH’s interne viden om den relevante lovgivning, ligesom jeg har været central i netværket med ankeinstanser og ministeriets jurister.

Samtidig har jeg, via SJH’s juridisk/praktiske hotline vejledt og rådgivet adskillige borgere og virksomheder.

Jeg har samtidig aktuel erfaring med borgere – børn og unge – med multiple fysiske og psykiske og kognitive handicap.

 

Jeg et godt kendskab til andre kulturer, blandt andet baseret på flere års arbejde og ophold i udviklingslande.

Mit netværk er stort og godt. Jeg kender de fleste jobcentre og har et fint og respektfuldt gensidigt forhold til dem.

Jeg er oprindeligt uddannet sygeplejerske og har – udover 3 år som sundhedsansvarlig i et ørkenområde i det nordlige Kenya – arbejdet med psykiatri og med rehabilitering af mennesker, der har pådraget sig senhjerneskadede.

Privat har jeg pårørendekendskab på nærmeste hold til tilværelsen med vilkår og muligheder – og mødet med det kommunale – når man har store kognitive begrænsninger på grund af udviklingshandicap.

Jeg skræddersyer jeres næste kursus – om job, uddannelse og handicap præcist efter jeres behov og ønsker.

Book dit kommende

Oplæg/foredrag, kursus eller konsulentbistand om området job, uddannelse og handicap.

Jeg har et godt netværk, kender de fleste jobcentre og har et fint og respektfuldt gensidigt forhold til dem.

KONTAKT MIG

Jeg udarbejder gerne et tilbud på oplæg, specielle kurser, temadage eller jeres næste workshop. Skræddersyet til præcis jeres behov. Skriv til info@joboghandicap.dk