Jeg er helt sikkert blevet klogere på området, og har allerede indkaldt til møde for at dele med andre i organisationen.

Kursusdeltager 2020

Spændende og interessant kursus dag. Meget relevant og nærværende for mit arbejde.

God variation i undervisning via power points, små film, klassesnak osv.

Kursusdeltager 2020

Meget informativt kursus med gode eksempler fra hverdagen.

Lisbet har en meget stor viden, som hun bruger på en konstruktiv måde.

Kursusdeltager 2020

Bliv skarp på de handicap kompenserende muligheder i beskæftigelses lovgivningen

Kursussted

HUSET, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart.

Alle kurser afholdes med god afstand i kursuslokalet. Der er mulighed for at få inddraget medbragte – egne – cases spontant i undervisningen.

Kursusdatoer

Kontakt mig på info@joboghandicap.dk eller telefon 4026 7533 for kursusdatoer.

Tilmeldingen er bindende.

Efter tilmelding vil du modtage en e-mail med en bekræftigelse.

Du vil få tilsendt en faktura til den angivne faktureringsadresse. Når kursus afgiften er indbetalt, er du/I endeligt tilmeldt kurset.
Materiale til kurset mv. vil du/I modtage senest en uge før kurset.

Såfremt kurset aflyses pga Corona pandemien vil du være sikret en plads på førstkommende kursus, der passer dig.

Kursus afgift 1.500 kr

Kursusafgift er ex. moms og inklusive fuld forplejning.

Rabat ved flere tilmeldinger til kurser!

Der kan være klare fordele ved at flere medarbejdere gennemfører kurset samtidig. Jeg tilbyder derfor en reduceret deltagerpris på 1300,- + moms for hver af de følgende deltagere – ved flere tilmeldte fra samme virksomhed.

Deltag i kursus om Job, Uddannelse & Handicap

Mennesker med funktionsbegrænsning/handicap er ikke en ”homogen gruppe”. De mødes overalt i indsatsen. Arbejdsskade, ulykke, sygdom og meget, meget mere kan medføre funktionsbegrænsning af større eller mindre omfang. Eller begrænsningen kan være medfødt.

Fysiske begrænsninger, psykisk sårbarhed eller kognitive vanskeligheder kan spænde ben.

Den gode nyhed er, at der findes gode muligheder for at sætte ind. Men området er særdeles komplekst.

Er du klar?

Det faglige indhold

På kurset bliver samtlige kompensations- og støttemuligheder gennemgået. Der vil være cases og fokus på ændringerne som følge af den ny Beskæftigelseslov og på, hvordan der med fordel samarbejdes på tværs af lovgivning og sektorer. Sammenhænge og forskelle mellem lovgivningsområder bliver belyst og principafgørelser inddraget. Der vil være gode muligheder for at få drøftet egne eksempler.

Det får du ud af kurset

Du får en grundlæggende og god viden om, hvordan du kan anvende og evt. kombinere de forskellige kompenserende ordninger og støttemuligheder.

Du får

 • Viden om lovgivningsområdernes og ordningernes afgrænsning, samspil og forskelle.
 • Mulighed for at idé- og erfaringsudveksle med de øvrige kursister.

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagprofessionelle, der arbejder i den beskæftigelsesrettede indsats og som har behov for at kunne varetage indsatsen, også i forhold til borgere med særlige udfordringer eller behov for kompenserende støtte. Det kan fx være medarbejdere i både private og offentlige organisationer.

 • Faglige organisationer
 • A-kasser
 • Konsulentvirksomheder
 • Interesseorganisationer
 • Jobcentre
 • Private virksomheder

Underviser Lisbet Bo

Jeg arbejder som selvstændig specialkonsulent og har en baggrund med mere end 25 års erfaring med job og handicap. Først som AF-Handicapkonsulent og senest 11 år som Specialkonsulent i Beskæftigelsesministeriet, i Specialfunktionen Job & Handicap.

Arbejdsområder

 • Ansvar for lovgivningsområdet
 • Juridisk/praktisk sparring til jobcentre og andre i beskæftigelsesindsatsen
 • Juridisk/praktisk sparring til virksomheder og borgere via ”Straks-Hotline”
 • Ansvar for SJH’s kurser og endvidere undervist på kurser, temadage og konferencer
 • Projektleder på det landsdækkende projekt STAFF, målrettet unge med omfattende kognitiv funktionsnedsættelse
 • Support til beskæftigelsesrettede projekter, støttet af STAR