kursus for ledige med udfordringer

Alle ledige skal med på jobbølgen!

Målgruppen for vores tilbud er den store gruppe af de ledige borgere, der har problemer udover ledighed, såsom fysiske, psykiske eller sociale problemstillinger.

Kurset tilbydes organisationer, institutioner eller jobcentre med ønske om at støtte personer med funktionsnedsættelse til
handlekraft. 

Eksempelvis

 • aktivitetetsparate der modtager kontant- og uddannelseshjælp
 • ledige i ressourceforløb og jobafklaring
 • fleksjobafklarede, der modtager fleksydelse
 • førtidspensionister, der ønsker at komme i job
 • unge aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Kurset er målrettet borgere med behov for en empowerment-rettet indsats, så de i højere grad selv kan blive mere aktive med at skaffe sig praktikaftaler, løntilskudsaftaler eller job.

Formålet med kurset

 • At inspirere og motivere den ledige til at være målrettet, tage indflydelse i egen jobsøgning og deltage aktivt i den beskæftigelsesrettede indsats – uden at bruge flere kræfter. Herved minimeres behovet for og udgifterne til jobcentrets indsats.
  Kurset giver den ledige værktøjer til at:
 • få flere ressourcer og større udbytte af anstrengelserne
 • blive mere sikker på sig selv og på mulighederne
 • kommunikere tydeligere i sin jobsøgning
 • styrke selvledelse og empowerment
  forstå hvordan kommunen arbejder
 • kende støtte- og kompensationsmuligheder

Kursusopbygning

Interagerende og informativ undervisning fordelt på to temaer: Om at få flere personlige ressourcer præsenteret af Thomas Wibling og om
kommunernes opgaver, støtte og kompensations-muligheder præsenteret af Lisbet Bo. To temaer der sammen styrker mulighederne for bedre resultater og mere effektive sagsforløb.
Kurset rundes af med god mulighed for individuel samtale med underviserne om deltagernes problemstilling.

Hvorfor investere i kurset?

 • For at øge deltagerens livsduelighed og livskvalitet
 • For at reducere de offentlige omkostninger
 • For at vise deltagerne, at der er muligheder
 • For at give mere effektive og mindre ressourcetunge sagsforløb
 • For at flere kan få en ønsket tilværelse med uddannelse og job.

Kurset er udviklet og gennemføres i samarbejde med WiblingCoaching

Praktisk om kurset

Pris for én dag er kr. 26.000,- (inklusive transport og materialer).

Kurset kan strække sig over én eller flere dage.

Kontakt os med jeres behov og ønsker i forhold til målgrupper, form
og varighed for et forløb og vi udregner et tilbud.

KONTAKT MIG

Jeg udarbejder gerne et tilbud på oplæg, specielle kurser, temadage eller jeres næste workshop. Skræddersyet til præcis jeres behov. Skriv til info@joboghandicap.dk