Bliv skarp på de handicap kompenserende muligheder i Beskæftigelses lovgivningen

”Flere personer med handicap skal i job”

Det er overskriften for en ny 3-årig indsats, som Beskæftigelsesministeren har sat i gang. Der skal optimeres såvel i jobcentrene som hos alle de mange andre aktører i beskæftigelsesindsatsen.

Mennesker med funktionsbegrænsning/handicap er ikke en ”homogen gruppe”

De mødes overalt i indsatsen. Arbejdsskade, ulykke, sygdom og meget, meget mere kan medføre funktionsbegrænsning af større eller mindre omfang. Eller begrænsningen kan være medfødt.

Fysiske begrænsninger, psykisk sårbarhed eller kognitive vanskeligheder kan spænde ben.

Den gode nyhed er, at der findes gode muligheder for at sætte ind. Men området er særdeles komplekst.

Er du helt klar?

Deltag i kursus om Job, Uddannelse & Handicap

Det faglige indhold

På kurset bliver samtlige kompensations- og støttemuligheder gennemgået. Der vil være cases og fokus på ændringerne som følge af den ny Beskæftigelseslov og på, hvordan der med fordel samarbejdes på tværs af lovgivning og sektorer. Sammenhænge og forskelle mellem lovgivningsområder bliver belyst og principafgørelser inddraget. Der vil være gode muligheder for at få drøftet egne eksempler.

Det får du ud af kurset

Du får en grundlæggende og god viden om, hvordan du kan anvende og evt. kombinere de forskellige kompenserende ordninger og støttemuligheder.

 

Du får 

 • Viden om lovgivningsområdernes og ordningernes afgrænsning, samspil og forskelle.
 • Mulighed for at idé- og erfaringsudveksle med de øvrige kursister.

  Målgruppe

  Kurset henvender sig til fagprofessionelle, der arbejder i den beskæftigelsesrettede indsats og som har behov for at kunne varetage indsatsen, også i forhold til borgere med særlige udfordringer eller behov for kompenserende støtte. Det kan fx være medarbejdere i både private og offentlige organisationer.

  • Faglige organisationer

  • A-kasser

  • Konsulentvirksomheder

  • Interesseorganisationer

  • Jobcentre

  • Private virksomheder

  Underviser Lisbet Bo

  Om mig: Jeg arbejder som selvstændig specialkonsulent og har en baggrund med mere end 25 års erfaring med job og handicap. Først som AF-Handicapkonsulent og senest 11 år som Specialkonsulent i Beskæftigelsesministeriet, i Specialfunktionen Job & Handicap.

   

  Arbejdsområder

  • Ansvar for lovgivningsområdet
  • Juridisk/praktisk sparring til jobcentre og andre i beskæftigelsesindsatsen
  • Juridisk/praktisk sparring til virksomheder og borgere via ”Straks-Hotline”
  • Ansvar for SJH’s kurser og endvidere undervist på kurser, temadage og konferencer
  • Projektleder på det landsdækkende projekt STAFF, målrettet unge med omfattende kognitiv funktionsnedsættelse
  • Support til beskæftigelsesrettede projekter, støttet af STAR